Fadhilat orang yang bertanggungjawab

1) Disayangi oleh Allah dan Rasul
2) Dihormati oleh masyarakat

3) Disayangi oleh ibu bapa , rakan

4) Hidup akan senang dan bahagia.


Akibat tidak bertanggungjawab

1) Tidak disayangi oleh Allah dan Rasul

2) Hidup tidak dihormati oleh masyarakat 

3) Tidak berani untuk menghadapi ujian 

4) Tidak disayangi oleh ibu bapa dan rakan - rakan.

Latihan

Soalan 1

Penuhkan ruangan yang disediakan.

Bertanggungjawab adalah __________ atau kehendak yang ________ menuruti apa yang telah __________ sebagai _______dan mesti dilaksanakan.

Berikan dua contoh orang yang bertanggungjawab ?
1) _________________________________________
2) _________________________________________

Nyatakan fadhilat - fadhilat orang yang bertanggungjawab ?
___________________________________________
___________________________________________

Berikan 3 akibat orang yang tidak bertanggungjawab ?
1) _________________________________________
2) _________________________________________
3) ______________________________________________

SOALAN 2
TANDAKAN BETUL BAGI JAWAPAN YANG BETUL DAN SALAH BAGI JAWAPAN YANG SALAH YANG MENUNJUKKAN SIKAP BERTANGGUNGJAWAB.